Cascading Style Sheet 1.

Poniżej znajduje się krótki opis właściwości CSS1.

2.1. Czionka

Właściwość

Opis

Wartość

Odnosi się do

Przykład

font-family

Określa typ czcionki

nazwa czcionki

wszystkie elementy

{font-family: Arial}
Przykład: Tekst

font-style

Określa styl czcionki

normal,
italic,
oblique

wszystkie elementy

{font-style: italic}
Przykład: Tekst

font-variant

 

normal,
small-caps

wszystkie elementy

{font-variant: small-caps}
Przykład: Tekst

font-weight

Określa grubość czcionki

normal,
bold,
bolder,
lighter,
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900

wszystkie elementy

{font-weight: bolder}
Przykład: Tekst

font-size

Określa rozmiar czcionki

xx-small, x-small, small, medium, large, x-large, xx-large,
larger, smaller
,
punkt (pt),
inch (in),
centymetr (cm),
piksel (px)

wszystkie elementy

{font-size: 20px}
Przykład: Tekst

font

Zawiera w sobie wszystkie właściwości dotyczące czcionki

font-family,
font-size,
font-variant,
font-weight,
font-size

wszystkie elementy

{font: 12pt sans-serif bold italic}
Przykład: Tekst

2.2. Kolor i tło

Właściwość

Opis

Wartość

Odnosi się do

Przykład

color

Określa kolor czcionki

nazwa koloru,
wartość hex

wszystkie elementy

{color: red}
Przykład: Tekst
{color: rgb(0,0,255)}
Przykład: Tekst

background-color

Określa kolor tła

nazwa koloru,
wartość hex

wszystkie elementy

{background-color: #FF5500}

background-image

Określa grafikę pełniąca rolę tła

none,
adres URL

wszystkie elementy

{background-image: url(tlo.gif)}

background-repeat

Określa powtrzalność tła

repeat,
repeat-x,
repeat-y,
no-repeat

wszystkie elementy

{background-repeat: repeat-x}

background-attachment

Określa czy tło ma się przesuwać wraz z zawartością (scroll) czy ma być stałe (fixed)

scroll,
fixed

wszystkie elementy

{background-attachment: scroll}

background-position

Określa pozycję początkową tła

[top, center, bottom],
[left, center, right
],
procent,
punkt (pt),
inch (in),
centymetr (cm),
piksel (px)

elementy będące blokiem

{background-position: 100% 30%}

background

Zawiera w sobie wszystkie właściwości dotyczące tła

background-color,
background-image,
background-repeat,
background-attachment,
background-position

wszystkie elementy

{background: red url(tlo.jpg) left top no-repeat}

2.3. Tekst

Właściwość

Opis

Wartość

Odnosi się do

Przykład

word-spacing

Określa odległość między wyrazami

normal,
punkt (pt),
inch (in),
centymetr (cm),
względem (em),
piksel (px)

wszystkie elementy

{word-spacing: 1.2em}
Przykład: Tekst

letter-spacing

Określa odległość między literami

normal,
punkt (pt),
inch (in),
centymetr (cm),
względem (em),
piksel (px)

wszystkie elementy

{letter-spacing: 0.2em}
Przykład: Tekst

text-decoration

Określa czy tekst ma być podkreślony, przekreślony, itd.

none,
underline,
overline,
line-through,
blink

wszystkie elementy

{text-decoration: line-through}
Przykład: Tekst

vertical-align

Określa położenie tekstu w pionie względem elementu poprzedzającego

baseline,
sub,
super,
top,
text-top,
middle,
bottom,
procent

elementy wewnętrzne

{vertical-align: top}

text-transform

Określa sposób przemiany tekstu

capitalize,
uppercase,
lowercase,
none

wszystkie elementy

{text-transform: uppercase}
Przykład: Tekst

text-align

Określa położenie tekstu wewnątrz elementu

left,
right,
center,
justify

elementy będące blokiem

{text-align: center}

text-indent

Określa odległość od lewego marginesu

procent,
punkt (pt),
inch (in),
centymetr (cm),
względem (em),
piksel (px)

elementy będące blokiem

{text-indent: 20%}

line-height

Określa odległość między dwoma sąsiednimi liniami

normal,
liczba,
procent,
punkt (pt),
inch (in),
centymetr (cm),
względem (em),
piksel (px)

wszystkie elementy

{line-height: 120%}

2.4. Elementy kwadratowe

Właściwość

Opis

Wartość

Odnosi się do

Przykład

margin-top

Określa odległość od górnej krawędzi strony

auto,
procent,
punkt (pt),
inch (in),
centymetr (cm),
względem (em),
piksel (px)

wszystkie elementy

{margin-top: 3em}

margin-right

Określa odległość od prawej krawędzi strony

auto,
procent,
punkt (pt),
inch (in),
centymetr (cm),
względem (em),
piksel (px)

wszystkie elementy

{margin-right: 4px}

margin-bottom

Określa odległość od dolnej krawędzi strony

auto,
procent,
punkt (pt),
inch (in),
centymetr (cm),
względem (em),
piksel (px)

wszystkie elementy

{margin-bottom: 13%}

margin-left

Określa odległość od lewej krawędzi strony

auto,
procent,
punkt (pt),
inch (in),
centymetr (cm),
względem (em),
piksel (px)

wszystkie elementy

{margin-left: 4em}

margin

Określa odległość od krawędzi strony według kolejności: górna, prawa, dolna, lewa

auto,
procent,
punkt (pt),
inch (in),
centymetr (cm),
względem (em),
piksel (px)

wszystkie elementy

{margin: 2em 3em 1em 4em}

padding-top

Określa górny odstęp elementu

procent,
punkt (pt),
inch (in),
centymetr (cm),
względem (em),
piksel (px)

wszystkie elementy

{padding-top: 0.2em}

padding-right

Określa prawy odstęp elementu

procent,
punkt (pt),
inch (in),
centymetr (cm),
względem (em),
piksel (px)

wszystkie elementy

{padding-right: 12px}

padding-bottom

Określa dolny odstęp elementu

procent,
punkt (pt),
inch (in),
centymetr (cm),
względem (em),
piksel (px)

wszystkie elementy

{padding-bottom: 0.4em}

padding-left

Określa lewy odstęp elementu

procent,
punkt (pt),
inch (in),
centymetr (cm),
względem (em),
piksel (px)

wszystkie elementy

{padding-left: 7%}

padding

Określa odstęp elementu według kolejności: górna, prawa, dolna, lewa

procent,
punkt (pt),
inch (in),
centymetr (cm),
względem (em),
piksel (px)

wszystkie elementy

{padding: 2em 1em 3em 4em}

border-top-width

Określa szerokość górnej granicy (ramki) elementu

thin,
medium,
thick
,
punkt (pt),
inch (in),
centymetr (cm),
względem (em),
piksel (px)

wszystkie elementy

{border-top-width: thin}

border-right-width

Określa szerokość prawej granicy (ramki) elementu

thin,
medium,
thick
,
punkt (pt),
inch (in),
centymetr (cm),
względem (em),
piksel (px)

wszystkie elementy

{border-right-width: medium}

border-bottom-width

Określa szerokość dolnej granicy (ramki) elementu

thin,
medium,
thick
,
punkt (pt),
inch (in),
centymetr (cm),
względem (em),
piksel (px)

wszystkie elementy

{border-bottom-width: thick}

border-left-width

Określa szerokość lewej granicy (ramki) elementu

thin,
medium,
thick
,
punkt (pt),
inch (in),
centymetr (cm),
względem (em),
piksel (px)

wszystkie elementy

{border-left-width: 3px}

border-width

Określa szerokość granicy (ramki) elementu według kolejności: górna, prawa, dolna, lewa

thin,
medium,
thick
,
punkt (pt),
inch (in),
centymetr (cm),
względem (em),
piksel (px)

wszystkie elementy

{border-width: thin thick medium thick}

border-color

Określa kolor granicy (ramki) elementu

nazwa koloru,
wartość hex

wszystkie elementy

{border-color: red}

border-style

Określa styl granicy (ramki) elementu

none,
dotted,
dashed,
solid,
double,
groove,
ridge,
inset,
outset

wszystkie elementy

{border-style: double}

border-top

Określa szerokość, kolor i styl górnej granicy (ramki) elementu

border-top-width,
border-style,
color

wszystkie elementy

{border-top: thin blue solid}

border-right

Określa szerokość, kolor i styl prawej granicy (ramki) elementu

border-right-width,
border-style,
color

wszystkie elementy

{border-right: }

border-bottom

Określa szerokość, kolor i styl dolnej granicy (ramki) elementu

border-bottom-width,
border-style,
color

wszystkie elementy

{border-bottom: }

border-left

Określa szerokość, kolor i styl lewej granicy (ramki) elementu

border-left-width,
border-style,
color

wszystkie elementy

{border-left:}

border

Określa szerokość, kolor i styl granicy (ramki) elementu według kolejności: górna, prawa, dolna, lewa

border-width,
border-style,
color

wszystkie elementy

{border: }

width

Określa szerokość elementu (np. grafiki)

auto,
procent,
punkt (pt),
inch (in),
centymetr (cm),
względem (em),
piksel (px)

elementy będące blokiem

{width: 80px}

height

Określa wysokość elementu (np. grafiki)

auto,
punkt (pt),
inch (in),
centymetr (cm),
względem (em),
piksel (px)

elementy będące blokiem

{height: 170px}

float

 

left,
right,
none

wszystkie elementy

{float: left}

clear

 

none,
left,
right,
both

wszystkie elementy

{clear: right}

2.5. Klasyfikacja

Właściwość

Opis

Wartość

Odnosi się do

Przykład

display

Określa w jaki sposób dany element ma być wyświetlony

block,
inline,
list-item,
none

wszystkie elementy

{display: none}

white-space

Określa w jaki sposób należy obchodzić się z odstępami wewnątrz elementu

normal,
pre,
nowarp

elementy będące blokiem

{white-space: pre}

list-style-type

 

disc,
circle,
square,
decimal,
lower-roman,
upper-roman,
lower-alpha,
upper-alpha,
none

elementy z display = list-item

{list-style-type: lower-roman}

list-style-image

 

adres URL,
none

elementy z display = list-item

{list-style-image: url(rysunek.gif)}

list-style-position

 

inside,
outside

elementy z display = list-item

{list-style-position: outside}

list-style

 

disc,
circle,
square,
decimal,
lower-roman,
upper-roman,
lower-alpha,
upper-alpha,
none,
inside,
outside,
adres URL,
none

elementy z display = list-item

{list-style: circle outside}

Autor:
Krzysztof Stelmach
stelmi@priv2.onet.pl

 

Kurs udostępnił :
http://stelmik.prv.pl