Dziedziczenie

W poniższym przykładzie dokumentu HTML:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">
<HTML>
<TITLE>Przyklad 2</TITLE>
<BODY>
<H1>Przyklad 2</H1>
<P>Spis tresci:
<UL>
<LI>Wstep
<LI>Rozwiniecie
<LI>Koniec
</UL>
</BODY>
</HTML>

schemat dziedziczenia wygląda następująco:

Jak widać znacznik HTML jest znacznikiem nadrzędnym. Pod nim znajdują się znaczniki HEAD oraz BODY. W opisie wyglądu dziedziczenie odgrywa bardzo ważną rolę, oto przykład: jeżeli w powyższym przykładzie zostanie określony (opisany) wygląd znacznika (elementu) UL, to będzie on także dotyczył wszystkich elementów podrzędnych, czyli w tym przypadku elementów LI, ale nie będzie dotyczył elementów nadrzędnych, czyli znacznika BODY.
Myślę, że ten temat jest zrozumiały i nie trzeba go więcej opisywać.

Autor:
Krzysztof Stelmach
stelmi@priv2.onet.pl

 

Kurs udostępnił :
http://stelmik.prv.pl