Wprowadzenie

Znacznik <SCRIPT>

Część napisaną w JavaScript w dokumencie HTML należy umieścić wewnątrz znaczników <SCRIPT> </SCRIPT>. Dobrze jest też objąć wszystkie instrukcje skryptu znacznikiem komentarza <!-- oraz na końcu //-->.

Przykład:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

<!- Ukryj przed przeglądarkami nie obsługującymi JavaScriptu ->
<!- Tutaj znajdują się funkcja lub instrukcje JavaScriptu ->

</SCRIPT>

Atrybuty

LANGUAGE

definiuje język, w jakim jest napisany skrypt (w naszym przypadku jest to: JavaScript); użycie tego atrybutu jest obowiązkowe, chyba że wystąpi znacznik SRC, a rozszerzeniem nazwy wskazanego nim pliku jest '.js' (w przypadku JavaScript) lub '.vbs' (w przypadku VBScript)

SRC

definiuje lokalizator URL pliku zawierającego skrypt JavaScript; rozszerzeniem nazwy wskazywanego pliku powinno być '.js' lub '.vbs'

Autor:
Krzysztof Stelmach
stelmi@priv2.onet.pl

 

Kurs udostępnił :
http://stelmik.prv.pl