11. Wektory w Perlu

W C można wywoływać funkcje zagnieżdżone: chdir(getenv("HOME")). Podobna własność posiada Perl. Nie tworzy on przy tym wektorów tymczasowych. Oto kilka przykładów. W pierwszym widać użycie funkcji sort:

	@names = ("bill","hillary","chelsea","socks");
	@sorted = sort @names;
	foreach $name (@sorted)
	{ print $name,"\n"; }
W rzeczywistości można to napisać w następujący sposób:

	foreach $name (sort @names)
	{ print $name,"\n"; }
a oto jeszcze lepszy przykład:

	$name = (getpwuid($<))[6];
	print "nazywam sie ",$name,"\n";
Funkcja getpwuid zwraca wektor. My zaś chcemy "prawdziwe imię i nazwisko" z linijki z passwd, wiec bierzemy tylko pole numer 6 ([6]) i podstawiamy je pod $name.