14. Opcje wywołania (najczęstsze)


	-c Sprawdź składnie skryptu, bez wykonywania
	-e Wypisz kod Perla w linii komend
	-w Ostrzegaj użytkownika o dziwnych sposobach użycia zmiennych. W tym
           zawarte jest jednokrotne użycie zmiennych i referencja przed przypisaniem.