9. Interakcje z systemem operacyjnym

Perl może wykonać komendy systemu na kilka sposobów. Pierwszy to użycie funkcji system, analogicznej jak w C. Ciąg jest przekazywany shellowi do wykonania. Wynik działania jest widoczny na ekranie. Natomiast status wykonania komendy zapisywany jest pod zmienna $?. Jeśli chcemy przechwycić tekst wypisywany przez komendę, stosujemy konwencję podobną do shella, ponieważ system() tego nie zapewnia:

	$host = `hostname`;
	chop($host);
Tu podobnie status wykonania zawarty jest pod $?. Należy oczywiście pamiętać o wyrzuceniu znaku nowej linii (chop).